GEHANDICAPTENPARKEERKAART.NL

Deze website wordt zonder subsidie of verder inkomsten gemaakt. Wilt u een bijdrage doen dan kan dat via de doneer knop.  Bij voorbaat onze hartelijke dank!

U mag in een parkeerverbod (bord E01) parkeren mits u uw gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar achter de voorruit heeft liggen aangevuld met een blauwe parkeerschijf. Deze schijf moet ingesteld zijn op de tijd van aankomst en u mag maximaal 3 (drie) uur parkeren.

Bij het parkeren van uw voertuig moet u altijd rekening houden met de grootte van uw eigen voertuig (belemmert mijn voertuig het zicht voor andere weggebruikers?) en met de doorstroming en de toegang voor calamiteitendiensten. Veroorzaakt u hinder dan zult u elders moeten parkeren.

- Parkeren in bochten: het is niet toegestaan om hinder te veroorzaken of zicht te ontnemen door te parkeren in bochten.

- Parkeren in smalle straten: daar waar straten te smal zijn en het verkeer gehinderd wordt, mag niet geparkeerd worden (calamiteitendiensten moeten doorgang hebben).

- Parkeren op het trottoir: het trottoir is voor voetgangers, spelende kinderen en mindervalide mensen, parkeren op het trottoir is niet toegestaan.

- Parkeren in groenstrook: parkeren in groenstroken veroorzaakt schade aan openbaar groen. Hiervoor betaald de gemeente kosten die op de burger verhaald worden.

- Parkeren binnen 5 meter van een kruising: u zorgt er voor dat overig wegverkeer hinder ondervindt van uw parkeergedrag.

- Parkeren binnen 5 meter van een zebrapad: u zorgt er voor dat kwetsbare verkeersdeelnemers geen zicht hebben op naderend verkeer en omgekeerd.

- Parkeren in stopverbod: een stopverbod is met een reden geplaatst om doorstroming te waarborgen.

- Hinderlijk parkeren: hinderlijk parkeren is nooit toegestaan.

- Parkeren bij een gele onderbroken streep: dit kan in sommige gevallen niet toegestaan worden. Deze regel is per situatie verschillend.

- Parkeren bij een gele doorgetrokken streep: een gele doorgetrokken streep staat er met een reden. Parkeren is hier niet toegestaan.


Uw gehandicaptenparkeerkaart moet bij parkeren in een parkeerverbod of op een gehandicaptenparkeerplaats duidelijk zichtbaar achter de voorruit liggen. Een niet leesbare gehandicaptenparkeerkaart kan geverbaliseerd worden en u moet dan aantonen dat deze geldig is.

 

Het gebruik van een gehandicaptenparkeerkaart zonder de aanwezigheid van de eigenaar van deze gehandicaptenparkeerkaart is ook strafbaar.

 

 

 

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via info@ghpk.nl

 

Deze website wordt zonder subsidie of verder inkomsten gemaakt.
Wilt u een bijdrage storten dan kan dat via de doneer nu knop.
Bij voorbaat onze hartelijke dank!

v 1.9.8 Laatst bijgewerkt op 9 november 2022