Noordoostpolder          Flevoland


Gehandicaptenparkeerplaats:

Betalen:                      Nee

Maximum tijd:            Nee

 

Betaalde parkeerplaatsen:

Betalen:                      Nee

Maximum tijd:             Nee

 

Bijzonderheden:  

Met een gehandicaptenparkeerkaart mag:
- geparkeerd worden op alle algemene gehandicaptenparkeerplaatsen
- onbeperkt geparkeerd worden op plaatsen waar voor anderen een beperkte parkeertijd geldt
- geparkeerd worden buiten de parkeervakken in een parkeerschijfzone
- maximaal drie uur geparkeerd worden langs een gele onderbroken streep Er dient dan ook een duidelijk zichtbare parkeerschijf te worden aangebracht
- maximaal drie uur geparkeerd worden buiten de parkeervakken binnen een woon- of winkelerf. Er dient dan ook een duidelijk zichtbare parkeerschijf te worden aangebracht
- maximaal drie uur geparkeerd worden op een plaats waar dat op grond van een parkeerverbodbord voor anderen verboden is. Er dient dan ook een duidelijk zichtbare parkeerschijf te worden aangebracht.

 

Evt. website gemeente over het parkeerbeleid, klik met rechts en open in nieuw tabblad:

http://www.noordoostpolder.nl/politiek_organisatie/verordeningen_gem_blad/welzijn/beleidsregel_gehandicaptenparkeerkaart_en_gehandicaptenparkeerplaats_2008

 

Terug