Leusden          Utrecht


Gehandicaptenparkeerplaats:

Betalen:                      Nee

Maximum tijd:            Nee, maar misschien wel in de toekomst.

 

Betaalde parkeerplaatsen:

Betalen:                      Nee

Maximum tijd:             Nee

 

Bijzonderheden:  

De gemeente Leusden kent geen betaald parkeren en ook geen blauwe zones.
De gemeente kent wel 3 zeer kleine vergunninghoudergebiedjes ( in de directe omgeving van wooncomplexen voor senioren).
Hier mogen houders van een gehandicaptenparkeerkaart niet parkeren.
Binnenkort wordt een regeling aan het college aangeboden op grond waarvan het langparkeren op gehandicaptenplaatsen onmogelijk wordt gemaakt.
De reden daarvoor is dat bij de ingangen van een aantal wooncomplexen voor senioren gehandicaptenplaatsen zijn aangelegd.
Deze zijn primair bedoeld voor bezoekers van de bewoners.
Helaas zij er ook bewoners die hun auto hier langdurig neerzetten (ondanks het feit dat sommigen over een gereserveerde parkeerplaats beschikken).
Door dit oneigenlijk gebruik komen minder-valide bezoekers in de problemen. Vandaar dat nu een regeling wordt gemaakt om de parkeerduur op dit soort plaatsen aan een maximum te binden (bijv 2 a 3 uur).
Zo'n zelfde regeling wordt overwogen in de winkelgebieden.

 

Evt. website gemeente over het parkeerbeleid, klik met rechts en open in nieuw tabblad:

http://www.leusden.nl

 

Terug