Leiden          Zuid-Holland


Gehandicaptenparkeerplaats:

Betalen:                      Nee

Maximum tijd:            Nee

 

Betaalde parkeerplaatsen:

Betalen:                      Nee

Maximum tijd:             Nee

 

Bijzonderheden:  

Waar mag ik met een gehandicaptenparkeerkaart parkeren?
Gehandicaptenparkeerplaats
Als houder van een gehandicaptenparkeerkaart mag u gratis parkeren op een algemene gehandicaptenparkeerplaats. U herkent een algemene gehandicaptenparkeerplaats aan een blauw bord met een witte P en een wit rolstoelsymbool.

Betaald parkeren
Kort parkeren
Als houder van een gehandicaptenparkeerkaart mag u gratis parkeren op alle betaalde parkeerplaatsen voor 'kort parkeren'. Tijdens het parkeren moet de gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar achter de voorruit van de auto zijn aangebracht. U hoeft dus geen bewonersvergunning aan te vragen.

Let op: in zone A (centrum) bestaan naast plaatsen voor kortparkeren ook parkeerplekken die uitsluitend voor vergunninghouders zijn. Als u hier parkeert met uw gehandicaptenparkeerkaart moet u wel betalen; dat kan alleen met een dagkaart.

Parkeerverbod Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u parkeren op plaatsen waar het bord 'Verboden te parkeren' staat (verkeersbord E1), zolang het verkeer niet wordt gehinderd of gevaar wordt veroorzaakt. U mag hier maximaal 3 uur staan. U moet daarom een parkeerschijf gebruiken.

In het centrumgebied van Leiden geldt overal een parkeerverbod, de zogenaamde parkeerverbodzone. Deze zone wordt door middel van verkeersborden gemarkeerd.

Let op:
Parkeerplaatsen voor vergunninghouders

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u NIET gratis parkeren op parkeerplaatsen voor vergunninghouders. U moet op zo'n plaats het geldende tarief van een dagkaart betalen. Parkeerplaatsen voor vergunninghouders vindt u alleen in het centrum (zone A). In de nieuwe parkeerzone B kunt u op alle betaalde parkeerplaatsen met uw gehandicaptenparkeerkaart zonder bijbetaling parkeren. Meer informatie over de nieuwe parkeerzone vindt u bij het project Uitbreiding Betaald Parkeren.

 

Evt. website gemeente over het parkeerbeleid, klik met rechts en open in nieuw tabblad:

https://gemeente.leiden.nl/themas/parkeervergunningen/gehandicapten/

 

Terug