Hoorn          Noord-Holland


Gehandicaptenparkeerplaats:

Betalen:                      Nee

Maximum tijd:            Nee

 

Betaalde parkeerplaatsen:

Betalen:                      Nee

Maximum tijd:             Nee

 

Bijzonderheden:  

In Hoorn kunt u gratis parkeren, mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden.
U wilt parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats (bord E6) U mag hier parkeren als u uw gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar in de auto legt. Als onder het bord een kenteken staat, of een beschrijving van een bepaald voertuig (bijvoorbeeld een brommobiel), dan is deze plaats gereserveerd en mag u hier niet parkeren.
U wilt parkeren op een plaats voor betaald parkeren U mag hier gratis parkeren, als u gebruik maakt van uw gehandicaptenparkeerkaart.
U wilt parkeren op een parkeerplaats voor vergunninghouders (bord E9) U mag hier maximaal drie uur parkeren, als u gebruik maakt van uw gehandicaptenparkeerkaart en parkeerschijf.
U wilt parkeren op een parkeerplaats in een blauwe zone (bord E10) Hier mag u, ook buiten de vakken, zonder tijdsbeperking parkeren. U hoeft uw parkeerschijf niet te gebruiken, maar moet wel uw gehandicaptenparkeerkaart zichtbaar in de auto leggen.
U wilt parkeren op een erf (bord G5) U mag hier maximaal drie uur parkeren buiten de parkeervakken, maar u moet naast uw gehandicaptenparkeerkaart ook gebruik maken van een parkeerschijf, waarop u uw aankomsttijd aangeeft.
U wilt parkeren op een plek waar een parkeerverbod geldt (bord E1) U mag hier, buiten de voor parkeren bestemde weggedeelten, maximaal drie uur parkeren. U gebruikt uw gehandicaptenparkeerkaart en parkeerschijf.
Bent u in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart voor passagiers, dan mag u deze kaart alleen gebruiken als de persoon voor wie de kaart is afgegeven zelf aanwezig is.

 

Evt. website gemeente over het parkeerbeleid, klik met rechts en open in nieuw tabblad:

http://www.hoorn.nl/Smartsite.shtml?id=63085

 

Terug