Delft          Zuid-Holland


Gehandicaptenparkeerplaats:

Betalen:                      Nee

Maximum tijd:            Ja, max 3 uur in de binnenstad

 

Betaalde parkeerplaatsen:

Betalen:                      Ja (of Nee met een jaarvergunning.)

Maximum tijd:             Ja.

 

Bijzonderheden:  

Met een zichtbare gehandicaptenparkeerkaart in uw voertuig en een blauwe parkeerschijf kunt u in Delft maximaal 3 uur gratis parkeren:
- op algemene parkeerplaatsen voor gehandicapten.
- In de binnenstad geldt dit alleen van 8.00 tot 21.00 uur.
- op plaatsen met een parkeerverbod buiten de parkeervakken op een woonerf
Woont u niet in Delft? Of heeft u een gehandicaptenparkeerkaart die niet door de gemeente Delft is afgegeven?
Dan heeft u een gratis jaarvergunning nodig om te parkeren in Delft.
Met de jaarvergunning kunt u parkeren op:
- betaald parkeerplaatsen - parkeerplaatsen voor vergunninghouders
In de parkeergarages in Delft zijn speciale plaatsen die extra breed zijn. Hier kunt u met u met een gehandicaptenparkeerkaart parkeren.
U betaalt wel het normale tarief. Het autoluwplus-gebied in het centrum is een voetgangersgebied.
Toegang met een motorvoertuig is alleen toegestaan voor het laten in- en uitstappen van personen.
Of om te laden en te lossen. U mag hier niet parkeren.
Buiten het autoluwplus-gebied zijn extra algemene gehandicaptenparkeerplaatsen

 

Evt. website gemeente over het parkeerbeleid, klik met rechts en open in nieuw tabblad:

http://www.delft.nl/Inwoners/Bereikbaar_Delft/Parkeren_in_Delft/Parkeren_voor_gehandicapten/Parkeren_met_een_gehandicaptenparkeerkaart

 

Terug