Beverwijk          Noord-Holland


Gehandicaptenparkeerplaats:

Betalen:                      Nee

Maximum tijd:            Nee

 

Betaalde parkeerplaatsen:

Betalen:                      Nee

Maximum tijd:             Nee

 

Bijzonderheden:  

Waar kan ik parkeren?
Op de daarvoor aangegeven parkeerplaatsen en mag u onbeperkt parkeren op plaatsen waar voor anderen een beperkte parkeertijd geldt. Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u drie uur parkeren op een plaats waar een parkeerverbod geldt, mits u het verkeer niet hindert.
Houders van een gehandicaptenparkeerkaart mogen rond de Beverwijkse Bazaar en in de Binnenstad op de parkeerplaatsen op de openbare weg gratis parkeren. U herkent dit gebied aan de tekst "uitgezonderd houders van een gehandicaptenparkeerkaart" onderaan de zoneborden. Op parkeerterreinen die eigendom zijn van de Beverwijkse Bazaar, het Rode Kruisziekenhuis of andere particuliere terreinen geldt dit niet!

 

Evt. website gemeente over het parkeerbeleid, klik met rechts en open in nieuw tabblad:

https://pki.beverwijk.nl/applications/gwvip/modules/my/default.asp?target=applications/gwvip/modules/product/my.show.asp?path=gwvip/product/my.show/140

 

Terug