Berkelland          Gelderland


Gehandicaptenparkeerplaats:

Betalen:                      Nee

Maximum tijd:            Nee

 

Betaalde parkeerplaatsen:

Betalen:                      Nee

Maximum tijd:             Nee

 

Bijzonderheden:  

Houders van een gehandicaptenparkeerkaart mogen parkeren op de volgende parkeergelegenheden:
1.uiteraard op iedere openbare parkeerplaats (de kaart geeft echter geen vrijstelling van het betalen van parkeergelden in welke vorm dan ook, evenmin kan met de kaart worden geparkeerd op plaatsen die door gemeenten gereserveerd zijn voor parkeervergunninghouders);
2.op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen;
3.voor onbeperkte tijd in een parkeerschijfzone (ook buiten de vakken) waar voor anderen een beperkte tijd is aangegeven (parkeerschijf is niet verplicht).
4.met gebruik van een parkeerschijf en voor maximaal 3 uren:
- buiten de vakken in een woonerf;
- op plaatsen waar een parkeerverbod geldt;
- langs een gele onderbroken streep (een gele doorgetrokken streep geeft een stopverbod aan, hier mag uiteraard nooit worden geparkeerd).
Voor de hierboven genoemde situaties geldt uiteraard dat door het parkeren de verkeersveiligheid niet in gevaar mag komen en de doorstroming van het verkeer niet mag worden belemmerd.

 

Evt. website gemeente over het parkeerbeleid, klik met rechts en open in nieuw tabblad:

http://www.gemeenteberkelland.nl/tProduct/detail.aspx?pKey1=112&highlight1=gehandicaptenparkeerkaart&highlight2=&highlight3=

 

Terug