Bergen op Zoom          Noord-Brabant


Gehandicaptenparkeerplaats:

Betalen:                      Nee

Maximum tijd:            Nee, behalve bij onder bord

 

Betaalde parkeerplaatsen:

Betalen:                      Nee

Maximum tijd:             Nee

 

Bijzonderheden:  

Op diverse plaatsen in de gemeente zijn er parkeerplaatsen speciaal gereserveerd voor gehandicapten.
Deze plaatsen zijn aangegeven met een blauw bord E06. Op deze plaatsen mag u alleen parkeren met een GPK.
De kaart moet zichtbaar en leesbaar achter de voorruit zijn geplaatst. U hoeft dan niet te betalen voor het parkeren.
Indien onder dit bord een wit bord met een maximale parkeerduur staat aangegeven (bijvoorbeeld max. 3 uur) dient u naast uw GPK ook de blauwe parkeerschijf met aankomsttijd zichtbaar neer te leggen.
Bevindt u zich in het betaald parkeergebied, is er geen speciale parkeerplaats beschikbaar en moet u uw auto in een gewoon parkeervak zetten?
In 2017 kunt u nog gratis parkeren in een gewoon parkeervak. Leg daarbij wel uw gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar en leesbaar achter de voorruit van de auto.
De gehandicaptenparkeerplaatsen met een blauw bord E06 + wit onderbord met kenteken zijn speciaal gereserveerd voor het voertuig met dat betreffende kenteken.

 

Evt. website gemeente over het parkeerbeleid, klik met rechts en open in nieuw tabblad:

https://www.bergenopzoom.nl/Inwoners/Wonen_verbouwen_verkeer/Parkeren_verkeer_en_vervoer/Parkeren_voor_gehandicapten/Parkeren_voor_gehandicapten

 

Terug